fbpx

IhanaElo Oy:n tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

​IhanaElo Oy
Päivöläntie 25
04220 Kerava, Finland

info@ihanaelo.fi

​2. Rekisterin nimi

​IhanaElo Oy asiakasrekisteri

​3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

​Henkilötietoja käytetään asiakasviestintään, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

4. Rekisterin tietosisältö

​Nimi, ikä, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Terveydentilaan ja elämäntilanteeseen liittyvät tiedot, kuten allergiat ja sairaudet.

Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, mahdolliset suostumukset markkinointiin ja markkinointikiellot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen että palveluiden käyttämisen yhteydessä. Tietojen käsittely peruste on asiakkuussuhde.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

​Tiedot ovat vain rekisterinpitäjän ja tietoja antaneen henkilön käytössä. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietosisällön kokoamiseen käytettävät verkkolomakkeet ja niihin liittyvät tietokantapalvelimet sijaitsevat EU-alueen ulkopuolella Yhdysvalloissa.

​8. Rekisterin suojauksen periaatteet

​Aineistoa säilytetään vain sähköisessä muodossa Tiedot ovat varmennettuina järjestelmiin, joihin on pääsy ainoastaan salasanasuojattujen sovellusten kautta.

9. Tietojen tarkastusoikeus

​Henkilötietojaan antaneella henkilöllä on tarkastusoikeus omiin tietoihinsa. Tiedot toimitetaan pyydettäessä rekisterinpitäjän toimesta sähköisesti.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

​Henkilötietojaan antaneella henkilöllä on oikeus vaatia omiin tietoihinsa liittyvän tiedon korjaamista ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.

11. Tietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään asiakkuussuhteen päätyttyä noin vuosi, minkä jälkeen tiedot poistetaan.