fbpx

Hyvinvoiva mieli

Aivojen hyvinvointi ja täysipainoinen käyttö ovat avaimia menestykseen monella elämänalueella.  Sijaitseeko fyysisen kunnon sijaan todellinen hyvinvointi sittenkin aivoissa?

Hoidamme lihaskuntoa, mutta osaammeko pitää huolta aivoistamme? Sijaitseeko yrityksenne henkilöstön fyysisen kunnon sijaan kriittinen hyvinvointi sittenkin aivoissa? Olisiko teidän kilpailukykynne ja työn jatkuvuuden kannalta olennaista kurkistaa avainhenkilöidenne pään sisään ja saada heille itselleen ”lahjomatonta” tietoa aivojen tilasta ja toimintadynamiikasta? Nyt se onnistuu! BrainID®-kartoitus tarjoaa objektiivista tietoa aivojen voimavaroista, toimintakunnosta ja palautumiskyvystä.

Aivojen hyvinvointia tukevia toimintamalleja työpaikoille – Työsuojelurahasto rahoittamassa hanketta!

Mittaus motivoi muutokseen, mutta useimmat meistä kaipaavat kestävien, terveellisten elämänmuutosten juurruttamiseen rinnallakulkijaa ja tsempparia. Olemme siksi yhdistäneet BrainID®-menetelmän ja IhanaElo®-hyvinvointiaskelmat. Hyvinvointiaskelmat luovat selkeän rakenteen sekä yksilön että ryhmän hyvinvointimatkan askelmille.

IhanaElo®-hyvinvointiohjaajana toimin työyhteisönne ikiomana sparraajanaana ja tukijana, jotta tällä kertaa onnistutaan varmasti sekä yksilöinä että työyhteisönä.  Yhdessä ja yksilöinä tehtävät harjoitukset toimivat askelluksen runkona, mutta yhteisillä tapaamisilla on keskeinen rooli haastaa, oivaltaa ja kehittää jokaiselle yksilölle, ryhmälle ja työyhteisölle parhaat tavat tukea kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Mukaan Työsuojelurahaston tukemaan hankkeeseen?

Olemme keskustelleet Työsuojelurahaston kanssa Aivojen hyvinvointia tukevia toimintamalleja työpaikoille -hankkeesta. Hankkeessa yhdistyvät Hyvinvoiva mieli -kokonaisuuden tapaan BrainID®-menetelmä ja IhanaElo®-hyvinvointiaskelmat. Työsuojelurahasto on suhtautunut myönteisesti projektisuunnitelman sisältöön ja on valmis tukemaan mukaan lähteviä pilottiyrityksiä hankkeen kustannuksissa (lopullinen päätös hakemuksen pohjalta). 

Hankekokonaisuus kattaa:

 • Ryhmämuotoisesti toteutettavat IhanaElo®-hyvinvointiaskelmat 4 kk, yhteensä 9 tapaamista kahden viikon välein á 2 tuntia
 • 2 x henkilökohtaisen aivojen hyvinvoinnin BrainID® -kartoituksen – hankkeen alussa ja lopussa
 • Investointi /osallistuja TSR:n tuki huomioiden esim. 10 henkilön ryhmälle 1 500 eur + alv

Onko investointinne varmasti kannattava?

 • Vähemmän sairauspoissaoloja: Yhden avainhenkilön yhden sairauspoissaolopäivän suora kustannus on vähintään 1 000 eur – epäsuorat kustannukset jopa merkittävästi suuremmat!
 • Säästä turhat rekrytointikulut: Yhden avainhenkilön rekrytointi maksaa tuhansia euroja – sitouta ja pidä huolta avainhenkilöistä!
 • Hyvinvoivat avainhenkilöt kannustavat organisaation huippusuorituksiin: Luo vahva pohja yrityskulttuurille, joka säteilee elämää ja arvostaa jokaisen yksilön hyvinvointia! Mahdollista häikäiseviä tuloksia yksilöille, tiimeille, koko työyhteisölle, asiakkaille, verkostoille ja koko yhteiskunnalle!

Avainhenkilönne ovat hyvinvointinne ja kilpailukykynne ytimessä!

Kiinnostuitko? Lataa tästä esitys aiheesta:

Aivojen hyvinvointia tukevia toimintamalleja työpaikoille -hankekuvaus

Kaksi yritystä on jo hyväksytty hankkeeseen, mutta yksi paikka on vielä avoinna. Tartu ainutlaatuiseen tilaisuuteen, pyydä tarkempi tarjous ja ilmoittaudu mukaan  alisa@ihanaelo.fi tai soittamalla 045 126 1100 /Alisa.

IhanaElo-valmennusten palautteita:

Alisa on ihana, helposti lähestyttävä, positiivinen ja lämminhenkinen valmentaja, jonka ohjauksessa tuli luottavainen olo siitä, että asiat järjestyvät.

Alisan tuki terveellisten elämäntapojen löytämisessä on ollut aivan ainutlaatuinen. Erityisesti konkreettisten pienten muutosten oma oivaltaminen niin ruokailuun, liikkumiseen kuin rentoutumiseen on tuonut minulle kestäviä askelia elämänmuutokseen.

Aivojen hyvinvoinnin BrainID®-kartoitus

qEEG-mittaus

Vaivaton qEEG-mittaus ei satu, ei tunnu, eikä aiheuta sivuvaikutuksia. Tarvitsee vain istua rauhassa 12 minuuttia elektrodit päässä ja saa luotettavaa ja lahjomatonta tietoa aivojen voimavaroista ja suorituskyvystä BM Sciencen kehittämän  innovatiivisen tulkinnan ansiosta (BrainMind Audit® –profiili). Lue lisää 

BrainMind Audit®

BrainMind Audit® -profiili kertoo havainnollisesti tarkkaa ja todenmukaista tietoa aivojen kunnosta tavalla, jota ei ole aiemmin pystytty tutkimaan. BrainMind Audit®-profiili ei ole lääketieteellistä tietoa, vaan aivojen kognitiivisen ja emotionaalisen puolen toiminnallisen tason kuvaus. Sen luotettavuus on aivan eri maailmasta kuin itse annetut mutu-vastaukset testeissä – ja tavallisen terveen ihmisen aivojen voimavaroja ja suorituskykyä onkin ollut vaikea ellei mahdotonta tutkia muulla tavoin kuin kysymällä ja havainnoimalla käytöstä.

Profiili kertoo sellaista tietoa aivoista, joka tarvittaessa ohjaa arkipäivän valintojen teossa ja auttaa korjaamaan elintapoja. Profiili kertoo, miten aivot voivat tällä hetkellä,  miten hyvin ne toimivat, mikä on niiden todellinen toimintakunto ja voimavarat. Profiili kertoo myös, mitä eletty elämä on aivoille tehnyt ja minkälaisia jälkiä jättänyt.

Kurkkaa, miltä profiili näyttää

BrainID® -mentor henkilökohtaisena tukenasi

Profiilin myönteinen vaikuttavuus halutaan varmistaa ja siksi tarvitaan mentor palautekeskusteluun tulkiksi ja ajatteluttajaksi. Mentorina tunnen profiilin sisällön ja tulkinnan; mitä on mitattu ja mitä ei ole mitattu. Varmistan, että profiilin sisältö tulee ymmärretyksi – tuloksen mukaiset vahvuudet, hyvät puolet ja mahdolliset poikkeamat.

Aivojen hyvinvoinnin BrainID® -palvelu kattaa:

 • qEEG-mittauksen
 • BrainMind Audit® -profiilin ja
 • valmentavan palautekeskustelun BrainID® -mentorin kanssa

Aivojen kuntoon voi vaikuttaa itse monin eri tavoin ja aikaansaadut muutokset ovat havaittavia ja mitattavissa!

BrainID®-palvelu tukee hyvinvointia uudella, motivoivalla tavalla

 1. LUOTETTAVA qEEG-kartoitus antaa lahjomattomasta mittaustavasta johtuen todella luotettavaa tietoa aivojen toimintakunnon tasosta verrattuna kysymällä, arvioimalla tai havainnoimalla hankittuun tietoon. Jokaisella profiilin dimensiolla on vahva korreltaatio neurologisiin markkereihin.
 2. TURVALLINEN Mittauksella ei ole mitään haitta- tai sivuvaikutuksia. Tulokset ovat luottamuksellista, vain henkilölle itselleen luovutettava tietoa. Asiakas ei jää yksin mittaustuloksen kanssa, vaan BrainID® –mentor on tukena lyhyemmän tai pidemmän aikaa tarpen mukaan. Kaikkea tietoa käsitellään tietosuojalainsäädännön (GDPR) edellyttämällä tavalla.
 3. HYÖDYLLINEN BrainID®-kartoitus kertoo selkeästi mitä aivoille kuuluu. Tämä lisää ymmärrystä ja itsetuntemusta, joka motivoi tarvittaviin muutoksiin arjen valinnoissa ja elintavoissa. Kun kartoitus tehdään ajoissa mahdollisten poikkeamien ollessa vielä pieniä, henkilö pystyy itse niin halutessaan korjaamaan tilanteen elintapamuutoksilla eikä tarvita lääkäreitä, lääkkeitä ja sairauslomia.
 4. VAIKUTTAVA Mentoroitavien uusintamittauksissa on todettu, että suurimmalla osalla, kolmella henkilöllä neljästä (72%:lla) tulokset paranevat merkittävästi. 52%:n osalta tulokset paranivat siirtyen optimitasolle.

Vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin ja varaan teidän kalenteriinne sopivat ajat aivojen tilanteen kartoittamiseksi. Olethan yhteydessä alisa@ihanaelo.fi tai soita 045 126 1100.

Palautteita BrainID®-menetelmästä löydät BrainID:n sivuilta

Piditkö lukemastasi? Klikkaa nappia ja jaa se ystävillesi