fbpx
IhanaElo

Asiakastarinamme

Matka omaan itseen ja mielekkäämpään työskentelyyn

Tietomitta

Ohjelmistoyritys Vitec Tietomitta Oy on erikoistunut ympäristöhuoltoalan toiminnanohjausratkaisuihin. Ympäristöala kasvaa voimakkaasti ja sitä koskevat säädökset, lait ja asetukset muuttuvat jatkuvasti. Tämän vuoksi myös me kehitämme palveluitamme ja tuotteitamme palvelemaan asiakkaitamme mahdollisimman kattavasti.

Yrityksemme viisihenkinen johtoryhmä on käynyt läpi IhanaElon® Hyvinvoiva johtaja -valmennuksen. Alkusysäys valmennukseen tuli toimitusjohtaja Tuomas Tokolan saamasta referenssistä. Kuulimme, kuinka hyvin valmennus oli auttanut Vitec Acuten johtajia parantamaan hyvinvointiaan ja sitä kautta johtamistaan. Halusimme investoida hyvinvointiimme, koska se maksaa itsensä takaisin vaativassa asiantuntijatyössä.

Työskentely mielekkäämpää ja tehokkaampaa

Valmennuksen myötä oman hyvinvointini ja työnteon välille on tullut parempi tasapaino. Suorittamisen tilalle on syntynyt armollisempi asenne itseäni kohtaan. Se näkyy töissä parempana keskittymiskykynä ja kirkkaampana ajatteluna.

Elämäntapojeni muututtua säännöllisemmiksi työpäivän aikainen vireystasoni on noussut huomattavasti. Säännöllinen ruokailu päivän aikana on auttanut keskittymään työssä paremmin. Nyt huomaan myös pienten mikrotaukojen merkityksen eri työvaiheiden välillä.

Matka omaan itseen

Kiireessä voi hukata oman itsensä ja punainen lanka kadota tekemisistä. Tuntui hyvältä, että on oma henkilökohtainen sparraaja, joka esittää minulle juuri oikeat kysymykset.

Tapaamiset ohjaajan kanssa olivat kiireettömiä hetkiä, jolloin pystyin pohtimaan itselleni tärkeitä asioita.

Valmennuksen alussa tehty BrainID®-aivokuntokartoitus oli erittäin mielenkiintoinen kokemus. Siinä tuli esille asioita, joista olin ollut tietoinen jo aiemmin. Oli kuitenkin herättävää nähdä testin konkreettiset tulokset. Samoin Firstbeat-mittaus antoi minulle konkreettista dataa, johon pystyin tukeutumaan. Minulle syntyi voimakas tunne, että nämä asiat haluan korjata omassa elämässäni.

Muutokset heijastuivat myös sosiaalisiin suhteisiin

Myös perheeni elämään on valmennuksen myötä tullut tietynlaisia muutoksia. Kiinnitämme muun muassa enemmän huomiota ruoan terveellisyyteen ja syömme paremmin kuin pitkiin aikoihin. Olemme nyt myös löytäneet enemmän aikaa liikunnalle, mikä on lisännyt meidän kaikkien hyvinvointia.

Valmennuksen aikana havahduin myös siihen, että ystävyyssuhteiden ylläpito oli jäänyt vähälle arjen kiireissä. Nyt pyrin tietoisesti viettämään enemmän aikaa ystävieni kanssa.

Valmennus oli kaiken kaikkiaan tärkeä pysähdys itselleni, ja elämäni on tällä hetkellä aika erilaista. Vakaa aikomukseni on ylläpitää näitä muutoksia jatkossakin.

Toni Poikela, tuotekehitysjohtaja Vitec Tietomitta Oy

Toni Poikela Vitec Tietomitta

Ajattele kirkkaammin!

AcuvitecVitec Acute Oy on terveydenhuollon tietojärjestelmiin erikoistunut ohjelmistoyhtiö ja osa Vitec Software Groupia.

Me rakennamme, valvomme ja turvaamme ACUTE potilaskertomusjärjestelmää, jotta asiakkaamme voisivat keskittyä parantamaan potilaidensa terveyttä.

ACUTE on liiketoimintamme perusta. Teemme joka päivä työtä tuotteemme hyvinvoinnin eteen. Pyrimme aina yksinkertaisuuteen, koska yksikertainen on kaunista ja yksinkertaiset ratkaisut kestävät pidempään. Yhteistyö ja vastuullisuus asiakkaista sekä yhteistyökumppaneista vievät meitä menestykseen.

Näiden samojen arvojen kautta uskon, että toimii myös hyvinvointi: Pidä elämän perusasioista huolta joka päivä ja ajattelet kirkkaammin. Pyri kaikessa tekemisessä yksinkertaisuuteen ja voit paremmin. Kuuntele ja arvosta ympärillä olevia ihmisiä.

Pysähdy hetkeksi tarkastamaan suunta

Viimeisten vuosien aikana olemme ottaneet yrityksenä isoja askelia. Olemme vieneet pitkäjänteisesti läpi kehitystyötä, joka on parantanut tuotteemme, palvelumme ja toimintamme laatua asiakastarpeita kuunnellen. Meillä on edelleen kova halu viedä asioita eteenpäin. Välillä on kuitenkin hyvä pysähtyä hetkeksi tarkastamaan suuntaa, miettiä missä ollemme ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi? Miettiminen tarvitsi aikaa. Kallista aikaa tuhlattavaksi. 

Saadakseen kirkkaamman kuvan tulevaisuudesta täytyi omat energiavarastot täyttää ensin. Mietimme, onko meillä varaa tähän? Päätimme kuitenkin kokeilla, koska oma hyvinvointi on edellytys onnistumisellemme jatkossa. Halusimme myös kokeille, voisiko tästä löytyä yritykseemme hyvinvointimallia, jolla voisimme edistää työssäjaksamista.

Aloitimme Hyvinvoiva johtaja -valmennuksen BrainID®-aivokuntomittauksella. Suhtautuminen oli uteliaan jännittynyt, mutta saatu objektiivinen tieto omien aivojen hyvinvoinnista ja kuormittavista tekijöistä oli erinomainen tapa motivoida muutokseen. Kaikkihan toki tiesivät, mitä pitäisi tehdä. Valmennus on ollut avain siihen, että muutoksia on todella alkanut tapahtua.

Esimerkin voimalla hyvinvoinnista yrityksen arvo

Säännöllinen pysähtyminen ja oman hyvinvoinnin asettaminen prioriteettilistan kärkisijoille on tullut vähitellen osaksi arkea. Kun voi itse hyvin, pystyy tukemaan myös muita voimaan paremmin. Olemme oivaltaneet, miten esimerkin voimalla yksilöllisestä hyvinvoinnista ja samalla koko työyhteisön hyvinvoinnista voi tehdä askel kerrallaan keskeisen arvon yrityksen toiminnalle. Toimiessamme alalla, jossa parhaista osaajista kisataan, on hyvinvointia tukevilla toimenpiteillä tärkeä rooli yritykseen sitouttamisessa ja rekrytointien onnistumisessa.

IhanaElo®-hyvinvointivalmennuksen kaikille yhteinen rakenne on tukenut etenemistä. Oli hämmentävää huomata, miten säännöllinen ruokailu on vaikuttanut uneen tai aktiivisuuden lisääminen auttanut pitämään kiinni muista terveyttä tukevista valinnoista. Kaikkein tärkeintä on ollut kokemus läsnäolevasta kohtaamisesta. Valmennushetket ovat rakentuneet  valmennettavan yksilölliset tarpeet huomioiden.

Säännöllinen ruokarytmi tasoitti verensokerin, paransi unen laatua ja poisti väsymyksen.

Kokeilut, seuranta ja positiivinen haastaminen ovat askel kerrallaan juurruttaneet kestäviä, omaan elämään sopivia, terveyttä ja hyvinvointia tukevia toimintamalleja arkeen. Matkaan on mahtunut notkahduksia; sairastelua, kiireitä, reissuja ja juhlia. Siksi onkin ollut tärkeää, että valmennus on riittävän pitkä. Ensimmäisen puolen vuoden jälkeen olemme päättäneet jatkaa matkaa Alisan kanssa tavoitteena löytää malli yksilön työhyvinvoinnin kehittämiseen yrityksessämme.

Syömisen, liikkumisen, unen, palautumisen, omien voimavarojen ja vahvuuksien lisäksi olemme saaneet sparrausta myös liiketoimintamme kehittämiseen. Alisan pitkä oma kokemus johtajuudesta ja liiketoiminnasta vahvistaa tapaamistemme kautta hyvinvoinnin, johtajuuden ja liiketoiminnan yhteyttä.

Voimme lämpimästi suositella IhanaElo®-hyvinvointivalmennuksia kaikille.

Janne Vainio, toimitusjohtaja Vitec Acute Oy

Janne Vainio

Aivojen hyvinvointi tärkeintä kilpailukyvyllemme

Hyvinvoiva mieli

Airbus on Euroopan suurin ilmailu- ja avaruusteknologiayritys. Viranomaiset ja muut turvallisuudesta vastaavat organisaatiot ympäri maailman luottavat Airbusin tuotteisiin ja palveluihin.

Yhä useamman yrityksen kilpailukyvyn ja työn jatkuvuuden kannalta on olennaisinta, että työntekijöiden aivojen voimavarat, toiminta ja palautumiskyky ovat kunnossa. Työsuojelurahaston tukemaan Aivojen hyvinvointia edistäviä toimintamalleja työpaikoille -hankkeeseen osallistuneen Airbus Defence and Space Oy:n työntekijät ovat asiantuntijoita, jotka työskentelevät laatu- ja aikapaineen alla jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Jaksaminen on lujilla ja työkyvyttömyysriskit kasvavat.

Hankkeessa aivojen hyvinvoinnista kertova BrainID®-kartoitus yhdistettynä IhanaElo®-hyvinvointiaskeliin motivoi toimimaan kohti henkilökohtaisia ja työyhteisön tavoitteita. Ryhmätapaamisissa käsiteltiin syömistä, aktiivisuutta, palautumista sekä omia vahvuuksia ja voimavaroja.

Mitatusti voimaannuttava vaikutus

Kehityshankkeella oli mitatusti voimaannuttava vaikutus siihen osallistuneille työntekijöille. BrainMind Audit® -profiilit osoittivat aivojen kokonaisvoimavarojen ja hyvinvoinnin lähestyneen mitatuilla osa-alueilla kohti optimaalista. Aivojen biologinen ikä nuoreni puolen vuoden mittaisen hankkeen aikana keskimäärin lähes kaksi vuotta. Maailman terveysjärjestön elämänlaatumittari osoitti erityisesti koetun fyysisen ja psyykkisen elämänlaadun parantuneen.

Kokemus hankkeeseen osallistumisesta sai arvosanan 5,5. Arviointiasteikko oli 1-6. Kaikki osallistujat suosittelisivat vastaavaa valmennuskokonaisuutta ystävilleen ja kollegoilleen.

Matka oli haastava, mutta ilman sitä tuskin olisin tässä ja nyt yhtä luottavaisena ja jaksavana kohtaamaan tulevaa.

Halusin osallistua tähän, koska tarvitsin tukea ja työkaluja elämänmuutoksen tekemiseen. Tämä onnistui yli odotusten!

Asiantuntijana kehityshankkeessa toimi IhanaElo Oy:n hyvinvointivalmentaja ja -kouluttaja, BrainID®-mentor Alisa Yli-Villamo. 

Hankkeen pohjalta on luotu Hyvinvoiva mieli -valmennus, joka aktivoi työterveyden tuen rinnalla yksilöllisiin, omia voimavaroja tukeviin toimenpiteisiin.  Lisätietoa hankkeesta ja sen tuloksista löydät Työsuojelurahaston sivuilta.

Anna Saukkoriipi, Senior HR Business Partner Airbus Defence and Space Oy

Hyvinvoinnin hetkiä esimiehille

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Arvojamme ovat lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys ja yhdenvertaisuus. Periaatteinamme toimivat avoimuus, ilo, kumppanuus, osallisuus ja arjen arvostus. Arvomme ja periaatteemme toteutuvat myös työpaikallamme.

Yhteistyössä IhanaElon kanssa tarjosimme hyvinvoinnin hetkiä esimiehillemme. Osana esimiesten muuta koulutusta ja yhdessä tekemistä pysähdyimme Alisan ohjauksella neljä kertaa oman hyvinvointimme äärelle. Tapaamistemme aihealueita olivat ravitsemus, aktiivisuus, palautuminen sekä salliva suhtautuminen elämään, vahvuudet ja itsemyötätunto.

Meillä oli käytössämme verkkomateriaali, johon sisältyi aiheeseen liittyvä verkkoluento sekä itsenäisesti tapaamistemme rinnalla kuljettavan hyvinvointimatkan ohjelma ja vinkit. Kaikkein tärkeintä oli kuitenkin pysähtyä yhdessä, antaa itselle tilaa priorisoida hetki omaa hyvinvointia ja pohtia konkreettisia pieniä muutoksia toteutettavaksi omaan elämään.

Tule nähdyksi ja kuulluksi

Luennoista, tehtävistä, vinkeistä ja oivalluksista saimme tapaamisten jälkeen itsellemme työkalupakin, jota esimiehet voivat jatkossa hyödyntää yhdessä tiimiensä kanssa. Tiedon lisäämisen sijaan vahvistui ajatuksemme siitä, että meistä jokainen kaipaa tulla nähdyksi ja kuulluksi.

Meistä jokainen on arvokas ja oman elämänsä paras asiantuntija. Sinä itse osaat rakentaa juuri omaan elämääsi parhaiten sopivia hyvinvointia tukevia toimintatapoja. Toisen kannustus voi silti olla juuri se avain, joka saa tällä kertaa onnistumaan. Kannustaja voi olla läheinen, ystävä, työkaveri, valmentaja tai vaikka esimies.

Hyvinvoinnin johtaminen alkaa aina omasta itsestä huolehtimisesta. Valmennuksen aikana teimme henkilökohtaisia pieniä päätöksiä itsestämme huolehtimiseksi. Oma pieni päätökseni on juurtunut tavaksi. Kävelen nyt joka päivä portaat 9. kerrokseen hissin sijasta ja lounaan jälkeen aloitan työt seisten pöytäni ääressä.

Suosittelemme oman hyvinvoinnin äärelle pysähtymistä. Hyvinvoiva henkilöstö on edellytys onnistumisellemme.

Milla Kalliomaa, pääsihteeri Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Milla Kalliomaa

Tärinä purkaa stressiä

Hyvinvoiva keho

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka yhdessä asiakkaidensa kanssa on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan säilyttämään kiinteistöjen ja materiaalien arvon sekä säästämään ympäristöä. Yritys tekee tämän tarjoamalla vastuullisia ja kestäviä palveluratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. 

Lassila & Tikanoja osallistui syksyn 2018 aikana Työsuojelurahaston kanssa yhteistyössä toteutettuun TRE-stressinpurkumenetelmä (Trauma and Tension Releasing Exercises) työhyvinvoinnin tukena -hankkeeseen. Muita pilottityöyhteisöjä olivat Suomen Diakoniaopisto ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö. 

Hyvinvointia vaikuttavasti

Kehityshankkeella on mitatusti ollut voimaannuttava vaikutus siihen osallistuneille työntekijöille. TRE-stressinpurkumenetelmän harjoittaminen lisäsi hankkeeseen osallistuneiden työntekijöiden subjektiivista hyvinvointia, vähensi oireita ja ongelmia, paransi toimintakykyä sekä sosiaalista vuorovaikutusta. Työntekijät kiittävät:

  • nopeutunutta palautumista,
  • kasvanutta resilienssiä sekä
  • kohentunutta kykyä purkaa jännitystä ja stressiä.

Ymmärrys kehon merkityksestä stressin purkamisessa on selkiytynyt. Olosta on tullut tasaisempi ja rauhallisempi. Pitkään jatkuneet niska- ja selkäkivut ovat loppuneet.

Alisa on ohjaajana rauhallinen, kaikki osallistujat huomioiva. Harjoituksissa on mukava tunnelma. Suoritekeskeisyys unohtuu.

Hankkeen pohjalta on luotu Hyvinvoiva keho ryhmämuotoinen koulutus. Hankkeen osallistujat suosittelevat TRE-menetelmän opastamista aivan kaikille. Se on yksinkertainen, nopeasti vaikuttava ja helposti omaksuttava menetelmä

Lisää TRE-stressinpurkumenetelmä työhyvinvointia edistämässä -hankkeesta Työsuojelurahaston tiedotteesta: Keho ja mieli kuntoon työpaikalla

Omilla valinnoillamme voimme vaikuttaa

Helsingin Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö, rohkea ihmisarvon puolustaja.

Autamme niitä ihmisiä, jotka ovat vaarassa jäädä syrjään.

Haluamme olla alan rohkein työpaikka ihmisille, jotka ottavat ammattitaidon ohella sydämensä mukaan töihin. Meillä jokainen tekee työtä ihmisarvon puolesta. Työmme ytimessä ovat osaavat ammattilaiset. Jokaisen työntekijän panos on merkityksellinen. Työnantajana meille on tärkeää, että ilmapiiri on innostava ja välittävä.

Oma hyvinvointi edellytys muiden auttamiselle

IhanaElo®-hyvinvointiluentojen sarjassa käytiin läpi tiiviissä kokonaisuuksissa neljä hyvinvointiaihetta: ravinto ja painonhallinta, liikunta ja arkiaktiivisuus, uni ja palautuminen sekä salliva suhtautuminen elämään. Alisa Yli-Villamo luennoi lempeän painokkaasti siitä, miten tärkeää omasta hyvinvoinnista on huolehtia, sekä kertoi erilaisia keinoja hyvinvoinnin parantamiseen.

Teoriaa aihepiireistä tuli sopivasti ja omia harjoituksia tehtiin niiden lomassa niin, että luennon teoriaosuudelle haettiin yhtymäkohtia omasta hyvinvoinnista ja elämäntavoista. Alisa kannusti omien suunnitelmien tekemiseen ja niiden kirjaamiseen ylös. Luentosarja oli hyvä muistutus siitä, miten kokonaisvaltaista hyvinvointimme on ja miten voimme siihen itse omilla valinnoillamme vaikuttaa.  

Osallistuneiden palautteista koottua:

  • Luennon sisältö oli ymmärrettävää ja herätteli omiin oivalluksiin.

  • Luennoitsijan innostus asiaan saa itsekin innostumaan.

  • Osaava luennoitsija. Hyvä ja selkeä materiaali. Erityiskiitos käytännön harjoituksista!

Tiina Viheriälä, henkilöstön kehittämispäällikkö, Helsingin Diakonissalaitos