fbpx

Hyvinvoiva yritys

IhanaElo uskoo jokaisen työntekijän yksilöllisen hyvinvoinnin tukemisen olevan keskeisessä roolissa koko työyhteisön jaksamisen kannalta. Hyvinvoivat työntekijät ovat avain yrityksen menestykselle ja toisaalta pahoinvoivat tuovat mukanaan sekä toiminnallisen että taloudellisen haasteen. Pienikin investointi työntekijöiden hyvinvointiin luo merkittäviä säästömahdollisuuksia sairauspoissaolojen kautta ja lisää työyhteisön positiivista virettä ja tehokkuutta. Osoita työntekijöillesi, että välität heistä!

IhanaElon kaikkien palveluiden tavoitteena on:

 • vähentää sairauspoissaoloja ja varmistaa työkyvyn säilyminen
 • tukea työntekijän henkilökohtaista hyvinvointia ja kestävää elämänmuutosta
 • vaikuttaa yksilöiden kautta koko organisaation työhyvinvointiin

IhanaElo®-hyvinvointiluennot ja pienryhmätyöskentely

Hyvinvointiluentojen sarja koostuu neljästä luennosta:

 • Ravinto ja painonhallinta
 • Liikunta ja arkiaktiivisuus
 • Uni ja palautuminen
 • Elämänhallinta Elämän sallinta

Luento toimii pohjana pienryhmätyöskentelylle, jonka aikana jokainen osallistuja luo itselleen omat tavoitteensa ja toimintasuunnitelmansa hyvinvointinsa parantamiseksi. Pienryhmätyöskentelyn kautta on tarkoitus vahvistaa työyhteisön tukea jokaisen henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Osallistuneiden palautteista koottua:

 • Vaikka asia oli tuttu, sain paljon uusia vinkkejä. Niitä on helppo siirtää omaan toimintaan.
 • Luennon sisältö oli ymmärrettävää ja herätteli omiin oivalluksiin.
 • Luennoitsija oli iloinen, selkeä, positiivinen ja hymyilevä. Mukava ja läsnäoleva esiintyminen. Luennoitsijan innostus asiaan saa itsekin innostumaan.
 • Osaava luennoitsija. Hyvä ja selkeä materiaali. Erityiskiitos käytännön harjoituksista!
 • Pysäytti miettimään omaa hyvinvointia ja tekemistä.

IhanaElon luentosarjassa käytiin läpi tiiviissä kokonaisuuksissa neljä hyvinvointiaihetta: ravinto ja painonhallinta, liikunta ja arkiaktiivisuus, uni ja palautuminen sekä elämänhallinta. Alisa Yli-Villamo luennoi lempeän painokkaasti siitä, miten tärkeää omasta hyvinvoinnista on huolehtia, sekä kertoi erilaisia keinoja hyvinvoinnin parantamiseen. Teoriaa aihepiireistä tuli sopivasti ja omia harjoituksia tehtiin niiden lomassa niin, että luennon teoriaosuudelle haettiin yhtymäkohtia omasta hyvinvoinnista ja elämäntavoista. Alisa kannusti omien suunnitelmien tekemiseen ja niiden kirjaamiseen ylös. Luentosarja oli hyvä muistutus siitä, miten kokonaisvaltaista hyvinvointimme on ja miten voimme siihen itse omilla valinnoillamme vaikuttaa.  – Tiina Viheriälä, henkilöstön kehittämispäällikkö, Helsingin Diakonissalaitos

Hyvinvointimatkanne luentojen kautta kohti Ihanaa Eloa kattaa
 • Neljä hyvinvointiluentoa
 • Ohjatun pienryhmätyöskentelyn, jonka kautta jokainen osallistuja asettaa itselleen tavoitteet ja rakentaa toimintasuunnitelman oman hyvinvointinsa parantamiseksi
 • Rajoittamattoman määrän osallistujia
 • Tapaamiset teidän omissa tiloissanne. Kunkin tapaamisen kesto yhteensä kaksi tuntia.
 • Palvelun hinta: 4 990 eur + alv

Laitathan viestiä alisa@ihanaelo.fi tai soitat 045 126 1100 ja sovitaan luentosarjalle ja pienryhmätyöskentelylle teille parhaiten sopivat ajankohdat.


IhanaElo®-hyvinvointivalmennus (16 vkoa ~ 4 kk)

IhanaElo®-hyvinvointivalmennus on rakennettu juuri heitä varten, jotka haluavat ja tarvitsevat itselleen muutosta ja ihanampaa eloa. IhanaElo®-verkkovalmennus toimii runkona matkalla, jota IhanaElo®-ohjaaja luotsaa eteenpäin.. Verkkovalmennukseen on koottu luentomateriaali, harjoitukset ja vinkit siten, että ne tukevat jokaisen osallistujan matkaa kohti kestävää elämänmuutosta. Alkaisiko tästä teidän työyhteisönne hyvinvointimatka, jota askeltaisin rinnallanne viikko kerrallaan?

Valmennus rakentuu 16 viikon ohjelmasta, jossa ravinto, liikunta ja arkiaktiivisuus sekä uni ja palautuminen luovat vankan pohjan. Elämän sallinnan kokonaisuuden kautta pysähdymme itsemyötätunnon, onnellisuuden, vahvuuksien ja juuri sinun elämän tärkeimpien asioiden äärelle.

IhanaElo®-hyvinvointivalmennuksen verkkokurssi on tarkoitettu toteutettavaksi yhdessä ryhmän ja IhanaElo®-ohjaajan kanssa! Saatte siis ohjaajasta työyhteisönne ikioman rinnallakulkijan ja tukijan, jotta tällä kertaa onnistutte varmasti! Ohjaajalla on ryhmällenne paljon lisävinkkejä ja jaatte ohjaajan kanssa jokaisen osallistujan kanssa henkilökohtaisesti seurantataulukon, joka tukee tavoitteiden ja tehtävien toteutumista.

Voisinko juuri minä toimia teidän IhanaElo®-ohjaajana ja rinnallakulkijana tällä elämän yhdellä tärkeimmistä matkoista?

Tämä on aivan ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä sinun ja työyhteisösi elosta ihanaa! Seuraavat kuukaudet voivat muuttaa elämäsi ja työyhteisönne koko ilmapiirin – syöksykää avoimin mielin matkaan ja kääntäkää katse kohti hyvinvointianne!

Matkanne valmennuksen kautta kohti Ihanaa Eloa kattaa kaiken tämän
 • Alkukartoituksen ja yhteisen aloitustapaamisen
 • IhanaElo®-hyvinvointivalmennuksen verkkokurssin, joka sisältää
  • IhanaElo®-hyvinvointiluennon ravinnosta ja painonhallinnasta, liikunnasta ja arkiaktiivisuudesta, unesta ja palautumisesta sekä elämän sallinnasta
  • 16 viikon tehtävät hyvinvointimatkan tueksi
  • Vinkkejä ihanan elon löytämiseksi
 • Päivittäiseen käyttöön jokaisen osallistujan henkilökohtaisen seurantataulukon edistymisen ja tehtävien seuraamiseksi
 • Säännöllisen seurantatapaamisen kahden viikon välein eli yhteensä kahdeksan kertaa. Mahdollisuus osallistua myös skypen välityksellä.
 • Ryhmäkoko 14 osallistujaa
 • Tapaamiset (yhteensä 9 kertaa) teidän omissa tiloissanne. Kunkin tapaamisen kesto yhteensä kaksi tuntia.
 • Hyvinvointivalmennuksen ryhmähinta: 7 990 eur + alv -> koko valmennus vain 571 eur/osallistuja = 63 eur /tapaaminen ja lisäksi käytössä päivittäinen seuranta

Lisäoptiona: Jokaisen osallistujan kanssa henkilökohtainen aloitusvalmennus 90 min ennen ryhmävalmennuksen aloittamista. Valmennuksen kokonaishinta yksilöllisillä aloitustapaamisilla 9 990 eur + alv -> 714 eur/osallistuja.

Laitathan viestiä alisa@ihanaelo.fi tai soitat 045 126 1100 ja sovitaan yhteisen matkan aloittamisesta!


IhanaElo®-hyvinvointiohjaajan koulutus

Oletteko tulleet ajatelleeksi, että yrityksenne voisi kouluttaa aivan oman IhanaElo®-ohjaajan? Suuremmissa ja useilla paikkakunnilla toimivissa yrityksissä voisi olla vaikuttavin ja taloudellisesti kannattavin malli kouluttaa omasta henkilöstöstä IhanaElo®-ohjaaja, joka koulutuksen jälkeen toimii ikiomana hyvinvointiluennoitsijananne ja vetää pienryhmätyöskentelyjä sekä hyvinvointivalmennusten yksilö- ja ryhmävalmennuksia. IhanaElo®-hyvinvointiohjaajan koulutuksen voi suorittaa joustavasti työn ohessa, joten tärkeintä on vain löytää motivoitunut ja ihmisen kokonaishyvinvoinnista innostunut opiskelija, joka haluaa auttaa henkilöstöänne voimaan entistä paremmin.

Lisätietoa IhanaElo®-hyvinvointiohjaajan koulutuksesta ja ohjaajakoulutuksen sisällöstä. Ohjaajakoulutuksen kokonaishinta 2 490 eur + alv, joten olisiko tämä teidän paras investointinne tänä vuonna?


TRE-stressinpurkumenetelmä työhyvinvoinnin tueksi

Kehosi osaa jo vapautua stressistä!

TRE-stressinpurkumenetelmä työhyvinvoinnin tueksi on ryhmämuotoinen koulutus, joka sisältää perusteellisen ohjauksen TRE-menetelmän itsenäiseen käyttöön omatoimisen stressin purkamisen ja rentoutumisen välineeksi.

TRE – Tension Releasing Exercises eli TRE-stressinpurku on yksinkertainen, nopeasti vaikuttava ja helposti omaksuttava menetelmä, joka aktivoi kehon oman mekanismin stressin purkamiseksi. TRE rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Menetelmässä käynnistetään lihasten vapinana tai tärinänä alkavan luonnollinen ja nopeasti vaikuttavan palautumismekanismi, josta on apua myös nykyhetken stressinhallinnassa. Syvien lihasjännitysten vapautuessa kehon aistimukset, tunteet ja ajattelu jäsentyvät uudelleen yksilön omaksi tavaksi kokea itsensä ja olemisensa.

 TRE-stressinpurkumenetelmä työhyvinvoinnin tueksi koulutuksenne kattaa:

 • Aloituskurssin 3 tuntia, jonka aikana perehdytään TRE:n teoreettiseen taustaan ja harjoittelun perusteisiin.
 • Viidellä seuraavalla viikolla 1,5 tunnin mittaisen ryhmämuotoisen TRE-harjoituksen.
 • Erikseen sovittaessa kvalitatiivisen seurantamittauksen aloituskurssin ja viimeisen harjoituskerran yhteydessä. Jokaisen TRE-harjoituksen lopuksi käydään suullinen palautekeskustelu.
 • Ryhmäkoko 15 osallistujaa
 • Koulutuksen hinta 5 990 eur + alv -> 399 eur /osallistuja

Lisäoptiona: Viisi kertaa joka toinen viikko toteutettava ryhmämuotoinen TRE-harjoitus, mikäli ryhmäharjoittelua halutaan jatkaa koulutuksen jälkeen. Option hinta 1 990 eur + alv.

Lisää TRE-menetelmästä löydät Hyvinvoiva keho -kurssien yhteydestä.


TYKY-päivät

Mahdollisuuksia on toki monia – tässä muutamia toteuttamiani malleja:

 • IhanaElo-luennot ja pienryhmätyöskentely. Aihealueena voi olla kokonaishyvinvointi tai valinnan mukaan ravinto- ja painonhallinta, liikunta ja arkiaktiivisuus, uni ja palautuminen tai salliva suhtautuminen elämään omiin vahvuuksiin ja itsemyötätuntoon tukeutuen. Luentojen rinnalla tavoitteena on pienryhmä tai parityöskentelyn kautta vahvistaa jokaisen omaan elämään sopivan toimintasuunnitelman rakentamista.
  • Osallistujamäärä rajoittamaton ja osallistuminen myös esim. Skypen välityksellä mahdollista. Toteutus asiakkaan tiloissa.
  • Käytettävä aika sovitaan sisällön mukaisesti. Yhden aiheen luennointi ja pienryhmätyöskentely noin 2 tuntia.
 • Suosikkimme asiakkaiden parissa on ollut TRE-stressinpurkumenetelmä työhyvinvoinnin tueksi -kurssi, joka sisältää aloituskurssin TRE-menetelmän itsenäiseen käyttöön omatoimisen stressin purkamisen ja rentoutumisen välineeksi.
  • Ryhmäkoko 10-20 henkilöä. Toteutus asiakkaan tiloissa.
  • 3 tuntia /kurssi
 • Ihanaa eloa ja irtiotto arjesta -päivä toteutetaan yhdessä IhanaElon tiloissa Keravalla. Päivään poimitaan juuri teidän hyvinvointianne tukevia elementtejä: luovuutta, liikuntaa, palautumista, pysähtymistä, heittäytymistä ja haaveita.
  • Ryhmäkoko 6 – 12 henkilöä
  • 4 tai 8 tuntia sisältäen hemmottelua kehoa ja mieltä hellivillä aterioilla

Laitathan viestiä alisa@ihanaelo.fi tai soitat 045 126 1100 ja lähdetään yhdessä parantamaan työyhteisönne hyvinvointia! Olen avoimen kiinnostunut keskustelemaan kaikista teidän tarpeistanne. Pohditaan niihin yhdessä parhaiten räätälöidyt ratkaisut, jotka tukevat juuri teidän tilannettanne.

 

Uutiskirjeen tilaus

Pidämme tietosi yksityisenä ja jaamme ne ainoastaan sähköpostipalvelun mahdollistavien kolmansien osapuolien kanssa. Lue tietosuojaselosteemme.