Työhyvinvointivalmennus

IhanaElo uskoo jokaisen työntekijän yksilöllisen hyvinvoinnin tukemisen olevan keskeisessä roolissa koko työyhteisön jaksamisen kannalta. Hyvinvoivat työntekijät ovat avain yrityksen menestykselle ja toisaalta pahoinvoivat tuovat mukanaan sekä toiminnallisen että taloudellisen haasteen.  Pienikin investointi työntekijöiden hyvinvointiin luo merkittäviä säästömahdollisuuksia sairauspoissaolojen kautta ja lisää työyhteisön positiivista virettä ja tehokkuutta. Osoita työntekijöillesi, että välität heistä!

IhanaElon kaikkien palveluiden tavoitteena on:

 • vähentää sairauspoissaoloja ja varmistaa työkyvyn säilyminen
 • tukea työntekijän henkilökohtaista hyvinvointia ja kestävää elämänmuutosta
 • vaikuttaa yksilöiden kautta koko organisaation työhyvinvointiin

IhanaElo®-hyvinvointiluennot ja pienryhmätyöskentely

Hyvinvointiluentojen sarja koostuu neljästä luennosta:

 • Ravinto ja painonhallinta
 • Liikunta ja arkiaktiivisuus
 • Uni ja palautuminen
 • Elämänhallinta

Luento toimii pohjana pienryhmätyöskentelylle, jonka aikana jokainen osallistuja luo itselleen omat tavoitteensa ja toimintasuunnitelmansa hyvinvointinsa parantamiseksi. Pienryhmätyöskentelyn kautta on tarkoitus vahvistaa työyhteisön tukea jokaisen henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hyvinvointimatkanne luentojen kautta kohti Ihanaa Eloa kattaa
 • Neljä hyvinvointiluentoa
 • Ohjatun pienryhmätyöskentelyn, jonka kautta jokainen osallistuja asettaa itselleen tavoitteet ja rakentaa toimintasuunnitelman oman hyvinvointinsa parantamiseksi
 • Rajoittamattoman määrän osallistujia
 • Tapaamiset teidän omissa tiloissanne. Kunkin tapaamisen kesto yhteensä kaksi tuntia.
 • Palvelun hinta: 4 990 eur + alv

Laitathan viestiä alisa@ihanaelo.fi tai soitat 045 126 1100 ja sovitaan luentosarjalle ja pienryhmätyöskentelylle teille parhaiten sopivat ajankohdat.


IhanaElo®-hyvinvointivalmennus (16 vkoa ~ 4 kk)

IhanaElo®-hyvinvointivalmennus on rakennettu juuri heitä varten, jotka haluavat ja tarvitsevat itselleen muutosta ja ihanampaa eloa. IhanaElo®-verkkovalmennus toimii runkona matkalla, jota IhanaElo®-ohjaaja luotsaa eteenpäin.. Verkkovalmennukseen on koottu luentomateriaali, harjoitukset ja vinkit siten, että ne tukevat jokaisen osallistujan matkaa kohti kestävää elämänmuutosta. Alkaisiko tästä teidän työyhteisönne hyvinvointimatka, jota askeltaisin rinnallanne viikko kerrallaan?

Valmennus rakentuu 16 viikon ohjelmasta, jossa ravinto, liikunta ja arkiaktiivisuus sekä uni ja palautuminen luovat vankan pohjan. Elämänhallinnan-kokonaisuuden kautta pysähdymme itsemyötätunnon, onnellisuuden, vahvuuksien ja juuri sinun elämän tärkeimpien asioiden äärelle.

IhanaElo®-hyvinvointivalmennuksen verkkokurssi on tarkoitettu toteutettavaksi yhdessä ryhmän ja IhanaElo®-ohjaajan kanssa! Saatte siis ohjaajasta työyhteisönne ikioman rinnallakulkijan ja tukijan, jotta tällä kertaa onnistutte varmasti! Ohjaajalla on ryhmällenne paljon lisävinkkejä ja jaatte ohjaajan kanssa jokaisen osallistujan kanssa henkilökohtaisesti seurantataulukon, joka tukee tavoitteiden ja tehtävien toteutumista.

Voisinko juuri minä toimia teidän IhanaElo®-ohjaajana ja rinnallakulkijana tällä elämän yhdellä tärkeimmistä matkoista?

Tämä on aivan ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä sinun ja työyhteisösi elosta ihanaa! Seuraavat kuukaudet voivat muuttaa elämäsi ja työyhteisönne koko ilmapiirin – syöksykää avoimin mielin matkaan ja kääntäkää katse kohti hyvinvointianne!

Matkanne valmennuksen kautta kohti Ihanaa Eloa kattaa kaiken tämän
 • Alkukartoituksen ja yhteisen aloitustapaamisen
 • IhanaElo®-hyvinvointivalmennuksen verkkokurssin, joka sisältää
  • IhanaElo®-hyvinvointiluennon ravinnosta ja painonhallinnasta, liikunnasta ja arkiaktiivisuudesta, unesta ja palautumisesta sekä elämänhallinnasta
  • 16 viikon tehtävät hyvinvointimatkan tueksi
  • Vinkkejä ihanan elon löytämiseksi
 • Päivittäiseen käyttöön jokaisen osallistujan henkilökohtaisen seurantataulukon edistymisen ja tehtävien seuraamiseksi
 • Säännöllisen seurantatapaamisen kahden viikon välein eli yhteensä kahdeksan kertaa. Mahdollisuus osallistua myös skypen välityksellä.
 • Ryhmäkoko 14 osallistujaa
 • Tapaamiset (yhteensä 9 kertaa) teidän omissa tiloissanne. Kunkin tapaamisen kesto yhteensä kaksi tuntia.
 • IhanaElo®-jäsenyyden kaikille osallistujille 6 kk ajaksi
 • Hyvinvointivalmennuksen ryhmähinta: 7 990 eur + alv -> koko valmennus vain 571 eur/osallistuja = 63 eur /tapaaminen ja lisäksi käytössä päivittäinen seuranta

Lisäoptiona: Jokaisen osallistujan kanssa henkilökohtainen aloitusvalmennus 90 min ennen ryhmävalmennuksen aloittamista. Valmennuksen kokonaishinta yksilöllisillä aloitustapaamisilla 9 990 eur + alv -> 714 eur/osallistuja.

Laitathan viestiä alisa@ihanaelo.fi tai soitat 045 126 1100 ja sovitaan yhteisen matkan aloittamisesta!


IhanaElo®-hyvinvointiohjaajan koulutus

Oletteko tulleet ajatelleeksi, että yrityksenne voisi kouluttaa aivan oman IhanaElo®-ohjaajan? Suuremmissa ja useilla paikkakunnilla toimivissa yrityksissä voisi olla vaikuttavin ja taloudellisesti kannattavin malli kouluttaa omasta henkilöstöstä IhanaElo®-ohjaaja, joka koulutuksen jälkeen toimii ikiomana hyvinvointiluennoitsijananne ja vetää pienryhmätyöskentelyjä sekä hyvinvointivalmennusten yksilö- ja ryhmävalmennuksia. IhanaElo®-hyvinvointiohjaajan koulutuksen voi suorittaa joustavasti työn ohessa, joten tärkeintä on vain löytää motivoitunut ja ihmisen kokonaishyvinvoinnista innostunut opiskelija, joka haluaa auttaa henkilöstöänne voimaan entistä paremmin.

Lisätietoa IhanaElo®-hyvinvointiohjaajan koulutuksesta ja ohjaajakoulutuksen sisällöstä. Ohjaajakoulutuksen kokonaishinta 2 490 eur + alv, joten olisiko tämä teidän paras investointinne tänä vuonna?


TRE-stressinpurkumenetelmä työhyvinvoinnin tueksi

Kehosi osaa jo vapautua stressistä!

TRE-stressinpurkumenetelmä työhyvinvoinnin tueksi on ryhmämuotoinen koulutus, joka sisältää perusteellisen ohjauksen TRE-menetelmän itsenäiseen käyttöön omatoimisen stressin purkamisen ja rentoutumisen välineeksi.

TRE – Tension Releasing Exercises eli TRE-stressinpurku on yksinkertainen, nopeasti vaikuttava ja helposti omaksuttava menetelmä, joka aktivoi kehon oman mekanismin stressin purkamiseksi. TRE rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Menetelmässä käynnistetään lihasten vapinana tai tärinänä alkavan luonnollinen ja nopeasti vaikuttavan palautumismekanismi, josta on apua myös nykyhetken stressinhallinnassa. Syvien lihasjännitysten vapautuessa kehon aistimukset, tunteet ja ajattelu jäsentyvät uudelleen yksilön omaksi tavaksi kokea itsensä ja olemisensa.

 TRE-stressinpurkumenetelmä työhyvinvoinnin tueksi koulutuksenne kattaa:

 • Aloituskurssin 3 tuntia, jonka aikana perehdytään TRE:n teoreettiseen taustaan ja harjoittelun perusteisiin.
 • Viidellä seuraavalla viikolla 1,5 tunnin mittaisen ryhmämuotoisen TRE-harjoituksen.
 • Erikseen sovittaessa kvalitatiivisen seurantamittauksen aloituskurssin ja viimeisen harjoituskerran yhteydessä. Jokaisen TRE-harjoituksen lopuksi käydään suullinen palautekeskustelu.
 • Ryhmäkoko 15 osallistujaa
 • Koulutuksen hinta 5 990 eur + alv -> 399 eur /osallistuja

Lisäoptiona: Viisi kertaa joka toinen viikko toteutettava ryhmämuotoinen TRE-harjoitus, mikäli ryhmäharjoittelua halutaan jatkaa koulutuksen jälkeen. Option hinta 1 990 eur + alv.

Lisää TRE-menetelmästä löydät Hyvinvoiva keho -kurssien yhteydestä.

Laitathan viestiä alisa@ihanaelo.fi tai soitat 045 126 1100 ja lähdetään yhdessä parantamaan työyhteisönne hyvinvointia! Olen avoimen kiinnostunut keskustelemaan kaikista teidän tarpeistanne. Pohditaan niihin yhdessä parhaiten räätälöidyt ratkaisut, jotka tukevat juuri teidän tilannettanne.